Agenda 250

Scan & Win Prijzenfestival

Categorie
Winkelcentrum
Datums
2019-09-02 00:00 - 2019-09-29 00:00

Maak kans op fantastische prijzen of één van de vele kortingsbonnen!

scan en win

 

Scan & Win Prijzenfestival
Actievoorwaarden Scan & Win Prijzenfestival 2019 winkelcentrum Paradijs

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door de in
winkelcentrum Paradijs georganiseerde Scan & Win actie Prijzenfestival (hierna: "deze Actie”).

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden.
1.3 winkelcentrum Paradijs is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie- voorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat het winkelcentrum daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van deze Actie, zal door winkelcentrum Paradijs gemaakt worden via de website: www.winkelcentrumparadijs.nl
1.4 Deelname aan de scan en win actie is uitgesloten voor deelnemende bedrijven, evenals iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de scan en win actie.

1.5 Deze Actie begint op maandag 2 september 2019 om 10:00 uur en eindigt op zondag 29 september 2019 om 18:00 uur.
1.6 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of deze Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

2. Voorwaarden

2.1 Deelname aan deze Actie kan alleen met een geldige scankaart.
2.2 De leeftijd om deel te nemen aan deze Actie is 18 jaar of ouder.

2.3 Deelnemers mogen maximaal 5 scankaarten per keer scannen. Hierna is een volgende deelnemer aan de beurt tenzij er verder niemand wacht.

2.4 Scan en Win bonnen zijn enkel geldig in de aangegeven periode. Buiten deze periode hebben deze geen enkele waarde.

2.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.6 Winkelcentrum Paradijs is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deel- nemers niet conform de Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

2.8 Prijzen kunnen enkel in overleg met de betreffende winkel afgehaald worden. Men dient hiervoor zelf contact op te nemen met de winkel dat de prijs ter beschikking stelt.

2.9 De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

3. Publiciteit

3.1 Deelnemers aan deze Actie geven winkelcentrum Paradijs toestemming om gefotografeerd te worden en eventuele foto’s en hun namen te gebruiken voor promotionele activiteiten. Hier kunnen geen rechten aan ontleent worden en men heeft geen recht op financiële vergoedingen.

4. Klachten

4.1 Klachten omtrent de Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij de organisatie Winkel- centrumPromotie B.V. - www.winkelcentrumpromotie.nl gevestigd te Rosmalen.

 
 

Alle datums

  • Van 2019-09-02 00:00 tot 2019-09-29 00:00